ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜູ້ລົງທຶນໄທ ຢ້ຽມຢາມ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ແລະ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜູ້ລົງທຶນໄທ ຢ້ຽມຢາມ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ແລະ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເປັນກຽດຕ້ອນຮັບ ບັນດາແຂກທີ່ເປັນຕົວແທນມາຈາກ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນໄທ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2015