ຟຟລ ແລະ ຜ-ຟຟລ ເປັນເຈົ້າພາບການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເຂື່ອນ

ຟຟລ ແລະ ຜ-ຟຟລ ເປັນເຈົ້າພາບການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເຂື່ອນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເຂື່ອນ ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ 27 ກຸມພາ ຫາ 2 ມີນາ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.