ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດພະລັງງານ ສາກົນ 2017, ທີ່ວຽງຈັນ

ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດພະລັງງານ ສາກົນ 2017, ທີ່ວຽງຈັນ ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດດ້ານພະລັງງານ ສາກົນ ວຽງຈັນ 2017 (Laos international Power Summit 2017),