ຕ້ອນຮັບແຂກຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ -1

ຕ້ອນຮັບແຂກຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ -1 ຫ່ວາງບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານ ນາງ Ingrid van Wees, ຮອງປະທານ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ-1