ບັນດາແຂກຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່

ບັນດາແຂກຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ຄະນະຈາກ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2017