ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ ຮຽນ:  ທ່ານຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-​ໄຟຟ້າ​ລາວ ມະຫາຊົນ ທີ່​ນັບຖື, ​ເລື່ອງ: ​ແຈ້ງປິດ​ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສາມັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ປະຈຳ​ປີ 2017.