ຜ-ຟຟລ ປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ສັງຄົມ

ຜ-ຟຟລ ປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ສັງຄົມ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍ ມອບເງີນ ຈຳນວນ 3 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ທີມງານ ອາສາສະໝັກ ໃຈຮ່ວມໃຈ ໃນວັນທີ 6 ມີນາ 2018,