ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຖວາຍຜ້າຫົ່ມກັນໜາວໃຫ້ແກ່ວັດປ່າຜາໂອ

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຖວາຍຜ້າຫົ່ມກັນໜາວໃຫ້ແກ່ວັດປ່າຜາໂອ ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2018, ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າຮ່ວມສັດທາກັບ ບໍລິສັດ TWIN PINE Group Co., Ltd ໄດ້ຖວາຍຜ້າຫົ່ມ 520 ຜືນ, ພັດຕະຫານເພນ ໃຫ້ແກ່ພຣະສົງ-ສາມະເນນ ໂດຍບໍລິສັດ EGCO Engineering & Service Co., Ltd ແລະ ກໍໄດ້ຮ່ວມບໍລິຈາກເຄື່ອງບໍລິໂພກເຊັ່ນ ສະບູ, ແປງສີຟັນ, ຢາສີຟັນ, ແຟັບເປັນຕົ້ນ ໂດຍຄະນະຜູ້ອຳນວຍການລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ຜ-ຟຟລ.