ພິທີເປີດໂຕບໍລິສັດ E&E Engineering and Service Company Limited

ພິທີເປີດໂຕບໍລິສັດ E&E Engineering and Service Company Limited ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2019, ໄດ້ມີພິທີເປີດໂຕບໍລິສັດ E&E Engineering and Service Company Limited ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ໂຮງແຮມ Lao Plaza. ໂດຍການເປັນຮຸ້ນສ່ວນຂອງສອງບໍລິສັດລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ EDL-Gen Operation and Maintenance Service Sole Company Limited (EDL-Gen O&M) ແລະ ບໍລິສັດ EGCO Engineering and Service Company Limited (ESCO),  ເຊິ່ງບໍລິສັດ E&E Engineering and Service Company Limited   ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຈົດທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນ ສ…