ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ The Asset Triple A Country Awards 2018

ຜ-ຟຟລຮັບລາງວັນ The Asset Triple A Country Awards 2018 ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ(ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຮັບລາງວັນ The Asset Triple A Country Awards ປະຈໍາປີ2018, ໃນສາຂາ Best Corporate Bond for EDL-Generation’s Bt13.66 billion baht bond ຫຼືການລະດົມທຶນດີເດັ່ນດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດມູນຄ່າ 13,66 ຕື້ບາດ, ເຊິ່ງມີພິທີມອບຮັບ​ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24/01/2019 ທີ່ຮົງກົງຈັດໂດຍ The Asset ເຊິ່ງເປັນວາລະສານດ້ານຕະຫຼາດທຶນທີ່ນໍາໜ້າແລະມີຊື່ສຽງໃນອາຊີ.

ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ The Asset Triple A Country Awards 2018

ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ The Asset Triple A Country Awards 2018 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ(ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຮັບລາງວັນ The Asset Triple A Country Awards ປະຈໍາປີ2018, ໃນສາຂາ Best Corporate Bond for EDL-Generation’s Bt13.66 billion baht bond ຫຼືການລະດົມທຶນດີເດັ່ນດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດມູນຄ່າ 13,66 ຕື້ບາດ, ເຊິ່ງມີພິທີມອບຮັບ​ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24/01/2019 ທີ່ຮົງກົງຈັດໂດຍ The Asset ເຊິ່ງເປັນວາລະສານດ້ານຕະຫຼາດທຶນທີ່ນໍາໜ້າແລະມີຊື່ສຽງໃນອາຊີ.