ຜ–ຟຟລ ຮັບລາງວັນ Best Deal & Solution Awards 2018

ຜ–ຟຟລ ຮັບລາງວັນ Best Deal & Solution Awards 2018 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຮັບລາງວັນ Best Deal & Solution Awards 2018, ໃນສາຂາ Best Foreign Currency Sovereign Bond Deal In Southeast Asia 2018 ຫື ການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງີນຕ່າງປະເທດດີເດັ່ນ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ປະຈຳປີ 2018 ເຊິ່ງຈັດໂດຍວາລະສານ Alpha Southeast Asia ເຊິ່ງເປັນວາລະສານຊັ້ນນຳ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນແວດວົງການເງີນ ຕະຫຼາດທຶນຂອງພູມີພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.