ພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນປີ 2018-2019

ພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນປີ 2018-2019 ໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ Crowne Plaza, ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດມູນຄ່າ 17.500 ລ້ານບາດ ສຳລັບປີ 2018-2019 ທີ່ປະເທດໄທ. ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງບໍລິສັດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ຈະຮ່ວມລົງທຶນກັບການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງ ຜ-ຟຟລ, ໂດຍເປັນການອອກຮຸ້ນທີ່ບໍ່ມີລັດຖະບານຄໍ້າປະກັນ ກໍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບຂອງທາງພັກ-ລັດ.