ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ຈັດພິທີປ່ອຍປາສູ່ທໍາມະຊາດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປ່ອຍປາ, ອະນຸລັກສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ຈັດພິທີປ່ອຍປາສູ່ທໍາມະຊາດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປ່ອຍປາ, ອະນຸລັກສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 12 ເດີອນກໍລະກົດ ປີ 2019, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງ ບ້ານ  ນາແຊະ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ຈັດພິທີປ່ອຍປາສູ່ທໍາມະຊາດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປ່ອຍປາ, ອະນຸລັກສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 13 ສິງຫາ ທີ່ ວັງສະຫງວນ ບ້ານນາແຊະ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັກສາລະບົບນິເວດໃຫ້ມີອຸດົມສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ທັງເປັນການປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວເຫັນໄດ້ເຖີງການອະນຸລັກສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ.