ລະດັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ

ລະດັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ2-3 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 ໄດ້ມີການອອກແຈ້ງການເຖີງບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງຊຽງເງິນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊາບທົ່ວເຖີງກັນວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18ສິງຫາ2019ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ມີການລະບາຍນ້ຳຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ປະຊາສຳພັນ ເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ, ຜູ້ປະກອບການທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໃສ່ຢູ່ລ້ອງສາຍນ້ຳຄານຕອນລຸ່ມ ໃຫ້ມີສະຕິກຽມພ້ອມ ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ ຈາກນ້ຳຖ້ວມເຖິງ ອັນເນື່ອງມາຈາກການລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ ແລະ ນ້ຳຫ້ວຍກ້ອງເຂຶື່ອນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ແລະ ລ້ອງນໍ້າຄານຕອນລຸ່ມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໃນວັນທີ 23ສິງຫາ 2019 ເວລາ 14:00ໂມງ ໄດ້ມີການລະບາຍນໍ້າຄື:

ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຂອງ ຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ປີ2019

ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຂອງ ຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ປີ2019 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09-11/08/2019 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນດ້ານສະຖານທີ່ ໃນການຈັດກິດຈະກຳແຄ້ມສາມັກຄີ ຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມລາວ ໂຄງການຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ(SSEAYP) ຄັ້ງທີ 46 ປະຈຳປີ 2019 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 3