ບໍລິສັດ SKY Lao ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າເຄື່ອງກິລາ 26 (Twentysix Brand) ໄດ້ມອບ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ຊຸດກິລາ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ

ບໍລິສັດ SKY Lao ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກແລະການຄ້າຈຳກັດຜູ້ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າເຄື່ອງກິລາ 26 (Twentysix Brand) ໄດ້ມອບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະຊຸດກິລາ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ທ່ານສົມພັນປັນແກ້ວອຳນວຍການບໍລິສັດ SKY Lao ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກແລະການຄ້າຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດ ທີ່ນຳເຂົ້າເຫຼັກເສັ້ນແລະ ເຫຼັກຮູບປະພັນສະນິດຕ່າງໆສຳລັບການກໍ່ສ້າງທຸກປະເພດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າເຄື່ອງກິລາ 26 (Twentysix Brand) ທີ່ເປັນຍີ່ຫໍ້ຂອງຄົນລາວ ໄດ້ມອບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະຊຸດກິລາລວມທັງໝົດ 300 ຊຸດລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 37.000.000 ກີບໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດຜະລິດ–ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ (ຜ–ຟຟລ)