ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ (Investment Gateway) ປີ 2019

ຜ–ຟຟລ ຮ່ວມງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ (Investment Gateway) ປີ 2019 ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຮ່ວມງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ(Investment Gateway) ປີ2019 ພາຍໃຕ້ຫວຂໍ້“ເປີດໂອກາດເກາະຕິດທິດທາງຕະຫຼາດທຶນ”, ໃນວັນທີ 19-20 ເດືອນກັນຍາທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 8 ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ,