ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຖືຮຸ້ນໃນເຂື່ອນໃຫຍ່ແມ່ນ້ຳຂອງສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ນັກລົງທຶນ

ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຖືຮຸ້ນ ໃນເຂື່ອນໃຫຍ່ ແມ່ນ້ຳຂອງ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແກ່ນັກລົງທຶນ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ນັກລົງທຶນ ດ້ວຍການເຂົ້າຊື້ຮຸ້ນໃນເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງເປັນເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍມີກຳນົດການເລີ່ມເດີນເຄື່ອງຈັກ ຜະລິດໄຟຟ້າຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2019 ນີ້. ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ເປັນເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແບບຝາຍນ້ຳລົ້ນ (Run-off-River) ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 260 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍສະເລ່ຍໄດ້ 2.028 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ຕໍ່ປີ.

ການພັດທະນາເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຊຸມຊົນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2

ການພັດທະນາເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຊຸມຊົນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2 ຄຽງຄູ່ກັບການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ), ການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງເຂື່ອນ ຖືເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນໝາກຫົວໃຈຫຼັກ ຂອງການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ອາໃສຢູ່ອ້ອມຂ້າງບັນດາເຂື່ອນຂອງບໍລິສັດ. ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເຂື່ອນທີ່ ຜ-ຟຟລ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຊຶ່ງປັດຈຸບັນພວມມີການພັດທະນາ ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2 ທີ່ໄດ້ມີການລິເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດ ໂດຍແມ່ນເສັ້ນທາງ ໝາຍເລກ 2 ແຕ່ທ່າເຮືອແກ້ງກຸ້ງ ບ້ານ ພູຊ້າງ, ເມືອງຊຽງເງີນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫາ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2 ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ ປະມານ 6 ກິໂລແມັດ. ມາຮອດຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ 2019  ນີ້ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການອະນາໄມ ແລະ ບຸກເບີກຂອບທາງແລ້ວຊຶ່ງມີຄວາມຍາວປະມານ 3 ກິໂລແມັດ.