• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
 • 24/4/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
 • 7,600ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
 • 7,600ປ່ຽນແປງ
 • 0 ກີບ
 • (0 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
 • 693,914ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
 • 5,207,355,000ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
 • 9,319,247ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
 • 1,226,216,765ຣຸ້ນ
 • 00

  D

 • 00

  H

 • 00

  M

 • 00

  S

 

 • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ