ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ (619MW)

  ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ IPP ທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຖືຮຸ້ນ (512MW)

  FEATURED VIDEOS

     
     
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງ ຜ-ຟຟລ
ພິທີຮັບໃບຍັ້ງຢືນ ISO 9001:2008 QMS
ພິທີຮັບໃບຍັ້ງຢືນ ISO 14001:EMS
  • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ
Slideshow Image 1