DONGSAHONG HPP

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສາໂຮງ ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສາໂຮງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● EDL-GEN 20% ● Ground roses Ltd 79% ● Siver Acreage Ltd 1% ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ​ແມ່ຂອງ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2020 ຜູ້ຮັບເໝົາ SINO HYDRO ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 260 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 2028 GWh/year ກັງຫັນ 4 units ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER ປະເພດຂອງເຂື່ອນ RCC Gravity ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 553000 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

XAYABOURI HPP

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● EGCO 12.50% ● CH.Karnchang 37.5%</b ● EDL-GEN 20% ● Natee Synergy 25% ● PT Construction and Irrigation 5% ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ​​ແມ່ຂອງ, ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2020 ຜູ້ຮັບເໝົາ Ch.Karnchang Company Ltd. ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1285 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 7370 GWh/year ກັງຫັນ 7x175MW and 1x60MW ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete Barrage ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ…

ຜ-ຟຟລ ປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ສັງຄົມ

ຜ-ຟຟລ ປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ສັງຄົມ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍ ມອບເງີນ ຈຳນວນ 3 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ທີມງານ ອາສາສະໝັກ ໃຈຮ່ວມໃຈ ໃນວັນທີ 6 ມີນາ 2018,

ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ ຮຽນ:  ທ່ານຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-​ໄຟຟ້າ​ລາວ ມະຫາຊົນ ທີ່​ນັບຖື, ​ເລື່ອງ: ​ແຈ້ງປິດ​ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສາມັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ປະຈຳ​ປີ 2017.

ງານເປີດໂຕເວັບໄຊ໌ ໃຫມ່ຂອງ ຜ-ຟຟລ

ງານເປີດໂຕເວັບໄຊ໌ ໃຫມ່ຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2018, ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຈັດງານເປີດໂຕເວັບໄຊທ໌ ທີ່ມີຮູບແບບໃໝ່, ທີ່ ເດີນກິລາໃນຮົ່ມ ລ້ານຊ້າງ ເຊັນເຕີ້.