ລາຄາຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ສະກຸນເງິນ ກີບ
ມື້ຜ່ານມາ 3,740 ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) 400
ປ່ຽນແປງ 40   ປ່ຽນແປງ (%) 1.08%
ຊ່ວງລາຄາໃນລະຫວ່າງວັນ 3,740 - 3,740 ລາຄາຮຸ້ນໃນ 52 ອາທິດ 4,400-5,700
ອັບ​ເດດ​ລ່າ​ສຸດ: 23/08/2019 12:00:00