ລາຄາຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ສະກຸນເງິນ ກີບ
ມື້ຜ່ານມາ 3,940 ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) 300
ປ່ຽນແປງ 0 (-) ປ່ຽນແປງ (%) 0%
ຊ່ວງລາຄາໃນລະຫວ່າງວັນ 3,930 - 3,940 ລາຄາຮຸ້ນໃນ 52 ອາທິດ 4,400-5,700
ອັບ​ເດດ​ລ່າ​ສຸດ: 18/02/2019 12:00:00