• ລາຄາຣຸ້ນ [ຜ-ຟຟລ] ປະຈຳວັນທີ
 • 10/4/2015ລາຄາປິດ (ກີບ)
 • 7,500ມື້ຜ່ານມາ (ກີບ)
 • 7,800ປ່ຽນແປງ
 • 300 ກີບ
 • (3.85 %)ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຣຸ້ນ)
 • 44,879ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ກີບ)
 • 336,647,900ມູນຄ່າຕະຫລາດ (ລ້ານກີບ)
 • 9,196,626ຈໍານວນຣຸ້ນຈົດທະບຽນ ຊື້-ຂາຍ
 • 1,226,216,765ຣຸ້ນ
 • 00

  D

 • 00

  H

 • 00

  M

 • 00

  S

 

 • ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ