ພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ຕູ້ປ.ນ.2392
ໂທລະສັບ : (856 21) 316142
ແຟັກ: :  (856-21) 316141
ອີແມວ : ir@edlgen.com.la

ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະກອນ
ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ
ໂທລະສັບ: +85620-55111999

 

ທ່ານ ພຸດທະສອນ ອິນທະປັນຍາ
ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ
ໂທລະສັບ: +85620-23022222

 

ທ່ານ ລິດທິສັກ ວິລະວົງ
ວິຊາການພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ
ໂທລະສັບ: +85620-22291999, +85620-22222552

 

ທ່ານ ນາງ ເພັດອາລຸນ ພັນທະວົງ
ວິຊາການພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ
ໂທລະສັບ: +85620-57571155

 

ທ່ານ ນາງ ເກດແກ້ວ ສີສຸລິດ
ວິຊາການພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ
ໂທລະສັບ: +85620-58583663

 

ທ່ານ ສຸກປະລິວັນ ເລທົງສະຫວັນ
ວິຊາການພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ
ໂທລະສັບ: +85620-59532399

ແບບຟອມຂໍ້ມູນນັກລົງທຶນ

    ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນບັນຫາສະແປມອີເມວ, ກະລຸນາປອ້ນລະຫັດຂໍ້ຄວາມຮູບພາບ ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ປະກົດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້

    ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

    ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
    ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ