• #

    ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3                                       

  • #

    ໂຮງຈັກ (Power house)

  • #

    ເຂື່ອນດິນ (SADDLE DAM)

  •  ເຂື່ອນເບຕົງ (MAIN DAM)