ຈັນຍາບັນ ຂອງ ບໍລິສັດ     There have been 3722 visitors to this websiteThere have been 3722 visitors to this websiteThere have been 3722 visitors to this websiteThere have been 3722 visitors to this website 

  1. ບໍລິສັດ ຜະລິດ-​ໄຟຟ້າລາວ​ມະຫາຊົນ ຈະ ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ຢ່າງ​ຊື່ສັດ​ສຸດຈະລິດ ​ແລະມີ​ສິນ​ທຳ.
  2. ບໍລິສັດ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດຫມາຍ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ​ແລະ​ບັນດາ​ສັນຍາ ຕ່າງໆ ທີ່​ຕົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ ​ແລະ ຈິງ​ໃຈ.
  3.  ນຳໃຊ້ຊັບ​ພະຍາກ​ອນທຳ​ມະ​ຊາດ ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິພາບ.
  4. ປະ​ກອບ​ສ່ວນຢ່າງ​ຕັ້ງຫນ້າ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ ​ແຫ​ລ່ງນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດ​ລ້ອມ.
  5. ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້ ພະນັກງານ ໄດ້​ພັດທະນາ​ຕົນ​ເອງທາງ​ດ້ານ​ຄຸນສົມ​ບັດ ​ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ ​ແລະ ພັດທະນາ​ອົງ​ກອນ ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ ແລະ ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ທັງຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ ຢ່າງ​ແຫນ້ນ​ແຟ້ນ ພາຍ​ໃນ​ອົງ​ກອນ