• #
  • #
  • #

  ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2016     There have been 865 visitors to this websiteThere have been 865 visitors to this websiteThere have been 865 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2016 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2016 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ 01, ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ຜ-ຟຟລ / ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີ ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ, ວ່າການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ, ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະສະພາບໍລິຫານຂອງ ຜ-ຟຟລ, ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ.ຈຸດປະສົງສຳຄັນຕົ້ນຕໍໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີວາລະຄື: ວາລະທີ 01: ເພື່ອຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2015, ວາລະທີ 02: ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຄົນໃໝ່ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທີ່ໄປຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່, ການແຕ່ງຕັ້ງຮອງປະທານສະພາຜູ້ໃໝ່, ການຫລຸດຈຳນວນຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ການກຳນົດອຳນາດຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃນສະພາບໍລິຫານ ທີ່ມີອຳນາດລົງລາຍເຊັນຜູກພັນບໍລິສັດ, ວາລະທີ 03: ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ເພີ່ມອີກສອງທ່ານ, ວາລະທີ 04: ອະນຸມັດການດັດແກ້ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ມາດຕາ 9 ວ່າດ້ວຍຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ມາດຕາ 12 ວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານ ແລະ ວາລະທີ 05: ພິຈາລະນາ & ອະນຸມັດການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນກູ້ຂອງບໍລິສັດເປັນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ.