• #
  • #
  • #

  ພິທີເຊັນສັນຍາ ພັດທະນາໂຄງການ PDA ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າບີ 1,2,3 ຢູ່ແຂວງເຊກອງ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ນໍ້າບີ ພາວເວີ ຈຳກັດ     There have been 463 visitors to this websiteThere have been 463 visitors to this websiteThere have been 463 visitors to this website 

ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2016, ຄະນະການນຳຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ການນຳຈາກແຂວງເຊກອງ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ນໍ້າບີ ພາວເວີ ຈຳກັດ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖຶກເຊີນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີເຊັນ​ສັນຍາ ພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າບີ 1,2,3 ຢູ່​ແຂວງ​ເຊ​ກອງ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ນໍ້າບີ ພາວ​ເວີ ຈຳກັດ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳບີ 1-2-3 ຈະໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງຢູ່ 3 Cascade ​ຊຶ່ງມີ​ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ 135 MW. ຕັ້ງຢູ່ບ້ານບຣອງໃຫຍ່, ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ, ຄາດວ່າຈະໄດ້ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໃນຕົ້ນປີ 2017 ແລະ ຄາດໝາຍໂຄງການຈະສຳເລັດ ໃນປີ 2022, ມູນຄ່າຂອງສັນຍາການກໍ່ສ້າງ (EPC) Contact : 275.948.995 USD ຊຶ່ງບໍລິສັດ Power China Chengdu Engineering Corporation Limited ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ.

ພາຍຫຼັງ ການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະມີອ່າງເກັບນໍ້າເພື່ອໃຫ້ ປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ມີບ່ອນຫາກິນຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍບໍ່ອາໄສການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ຫຼື ສັດປ່າອີກຕໍ່ໄປ, ເພາະມີ ແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ອຸດົມສົມບູນຈາກອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າເຂົ້າໃນການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ໃກ້ຄຽງ. ໃນນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ມີການຈ້າງແຮງງານຂອງປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດເມືອງດາກຈຶງ ເຮັດໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງມີການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງໄດ້ນຳເອົາການພັດທະນາເຂົ້າມາສູ່ເມືອງ ດາກຈຶງ, ສ້າງໂອກາດໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນບຸກ ຄົນ, ການຄ້າ, ການຄູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ.