• #
  • #
  • #

  ຜ-ຟຟລ “ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1” ຈັດກິດຈະກຳ ປະຊາສຳພັນ ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ     There have been 480 visitors to this websiteThere have been 480 visitors to this websiteThere have been 480 visitors to this website 

  ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2016, ຜ-ຟຟລ ກໍ່ຄື ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ1 ໄດ້ລົງຈັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັບ ນ້ອງໆນັກຮຽນ ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນ ໂພນໝີ, ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ກັບບັນດານັກຮຽນ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ. ໃນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ກໍ່ໄດ້ມອບ ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນການສຶກສາຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ກັບ ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ.