• #
  •  
  • #

  ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສະໜັບສະໜູນ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ     There have been 326 visitors to this websiteThere have been 326 visitors to this websiteThere have been 326 visitors to this website 

ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2016, ຜ-ຟຟລ ໄດ້ມອບເງິນສະໜັບສະໜູນ ຈໍານວນ 8.000.000 ກີບໃຫ້ແກ່ ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຂອງຄົນຫູໜວກ ຊິງແຊັມອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 1 ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 04 - 10 ທັນວາ 2016. ທັງນີ້ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນນັກກິລາບານເຕະຄົນຫູໜວກລາວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ທາງດ້ານທັກສະ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ນໍາຊື່ສຽງກັບຄືນມາໃຫ້ວົງການເຕະບານຄົນພິການກໍ່ຄືໃຫ້ກັບປະເທດລາວ.