• #
  • #
  • #

  ພິທີລົງນາມສັນຍາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ນໍ້າພູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ພາວເວີໄຊນາ ເສີນຕູ່ ເອັນຈີເນຍຣິງ ຄໍເປີເຣຊັນ ຈໍາກັດ     There have been 657 visitors to this websiteThere have been 657 visitors to this websiteThere have been 657 visitors to this website 

ໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ 2016 ທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ,​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີ ພິທີລົງນາມສັນຍາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ນໍ້າພູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ພາວເວີໄຊນາ ເສີນຕູ່ ເອັນຈີເນຍຣິງ ຄໍເປີເຣຊັນ ຈໍາກັດ. ບໍລິສັດ ນໍ້າພູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2016 ໂດຍມີ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຖືຮຸ້ນ 51% ແລະ ບໍລິສັດ SOK Corporation ຖືຮຸ້ນ 49%, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 45 MW ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ມີມູນຄ່າຂອງສັນຍາການກໍ່ສ້າງ (EPC) Contact : 99,998,918 USD ເຊິ່ງມີ ບໍລິສັດ ພາວເວີໄຊນາ ເສີນຕູ່ ເອັນຈີເນຍຣິງ ຄໍເປີເຣຊັນ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ.