• #
  • #
  • #

  ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2016     There have been 235 visitors to this websiteThere have been 235 visitors to this websiteThere have been 235 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (“ບໍ​ລິ​ສັດ”) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມະຕິທີ່​ສຳຄັນ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2016 ວັນທີ 26 ທັນວາ 2016, ມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 

  1. ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງບໍລິສັດ KPMG (Klynveld Peat Maiwick Goerdeler) ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2017 ແລະ ກຳນົດຄ່າຈ້າງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກປີ 2017 ເທົ່າກັບ 93.500 ໂດລາສະຫະລັດ, ແລະ ໃຫ້ນໍາເລື່ອງນີ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

 

                   ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽນມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະໃຊ້ຕາງລາຍງານ.

    ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ

 

 

ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ