ກອງປະຊຸມສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2018

ກອງປະຊຸມສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2018 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2018ໃນວັນທີ 09ເມສາ 2019 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເພີ່ມເຕີມ

ພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນປີ 2018-2019

ພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນປີ 2018-2019 ໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ Crowne Plaza, ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດມູນຄ່າ 17.500 ລ້ານບາດ ສຳລັບປີ 2018-2019 ທີ່ປະເທດໄທ. ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງບໍລິສັດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ຈະຮ່ວມລົງທຶນກັບການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງ ຜ-ຟຟລ, ໂດຍເປັນການອອກຮຸ້ນທີ່ບໍ່ມີລັດຖະບານຄໍ້າປະກັນ ກໍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບຂອງທາງພັກ-ລັດ.

ເພີ່ມເຕີມ

ຜ–ຟຟລ ຮັບລາງວັນ Best Deal & Solution Awards 2018

ຜ–ຟຟລ ຮັບລາງວັນ Best Deal & Solution Awards 2018 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຮັບລາງວັນ Best Deal & Solution Awards 2018, ໃນສາຂາ Best Foreign Currency Sovereign Bond Deal In Southeast Asia 2018 ຫື ການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງີນຕ່າງປະເທດດີເດັ່ນ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ປະຈຳປີ 2018 ເຊິ່ງຈັດໂດຍວາລະສານ Alpha Southeast Asia ເຊິ່ງເປັນວາລະສານຊັ້ນນຳ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນແວດວົງການເງີນ ຕະຫຼາດທຶນຂອງພູມີພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ເພີ່ມເຕີມ

“ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ThaiBMA Award 2018”

“ຜ–ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ThaiBMA Award 2018” ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ(ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຮັບລາງວັນ The Thai Bond Market Association ຫຼື ThaiBMA Award ປະຈໍາປີ 2018, ໃນສາຂາ Distinguished Issuer Award ຫຼື ຜູ້ອອກຮຸ້ນກູ້ທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດຮຸ້ນກູ້ພາກເອກະຊົນ. ThaiBMA ນີ້ແມ່ນສະມາຄົມຕະຫຼາດຮຸ້ນກູ້ແຫ່ງປະເທດໄທ, ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມສະມາຊິກໃນການເຮັດທຸລະກຳການຄ້າຮຸ້ນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບການພັດທະນາຂອງຕະຫຼາດຮຸ້ນທີ່ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ເພີ່ມເຕີມ

ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ FinanceAsia Achievement Awards 2018

ຜ–ຟຟລ ຮັບລາງວັນ FinanceAsia Achievement Awards 2018 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຮັບລາງວັນ FinanceAsia Achievement Awards ປະຈໍາປີ2018, ໃນສາຂາ Best Laos Deal, EDL-Generation’s 13,7 Billion baht ($410 million) multi-tranche bond ຫຼືການລະດົມທຶນດີເດັ່ນຂອງປະເທດລາວຈາກການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດມູນຄ່າ 13,7 ຕື້ບາດ (ຫຼື 410 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ພິທີມອບຮັບລາງວັນ​ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13/02/2019 ທີ່ໂຮງແຮມ Grand Hyatt, ຮົງກົງ.

ເພີ່ມເຕີມ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ