NAM MANG 3 HYDRO POWER PLANT

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 3 ຊື່ໂຄງການ ນຳ້ມັງ 3 ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: Nam Gnong, ແຂວງ: ວຽງຈັນ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 18/01/2005 ຜູ້ຮັບເຫມົາ Main: CWE (China International Water & Electric Corporation) ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 40 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 138 GWh/year ກັງຫັນ 2 x 20 MW Pelton ປະເພດໂຄງການ Reservoir ປະເພດຂອງເຂື່ອນ ● Saddle dam, ● Roller Compacted Concrete(RCC) ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ  82 km2 ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ  10.2 km2 *ໂຄງການພາກຂະຫຍາຍ…