• #
  • #
  • #
  • #
  • #

    ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 45 MW

  • #
  • #
  • #
  • #

         ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 76 MW

 

 


ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ໄດ້ເລີ່ມລົງສໍາຫລວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານຊົນລະສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ປີ (1983-1985). ໂດຍກອງສໍາຫລວດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຮັບໃຊ້ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ໄດ້ສໍາເລັດ. ຈາກຜົນ ຂອງ ການສຶກສາຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ: 5MW, 15MW ແລະ 45MW ເປັນການພັດທະນາທາງດ້ານພະລັງງານ. ໃນນັ້ນລັດຖະບານຕົກລົງສ້າງອັນທີ່ມີກຳລັງສູງສຸດ, ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແກ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ້, ສ່ວນທີ່ເຫລືອ ແມ່ນສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ.

 


ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2