EDL-Gen ຮ່ວມຈັດງານ ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ

EDL-Gen ຮ່ວມຈັດງານ ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-Gen) ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມຈັດງານ ‘ເປີດ​ໂລກ​​ແຫ່ງ​ການ​ລົງທຶນ ​ແລະ ​ເປີດ​ປະຕູ​ສູ່ AEC’ ປະຈຳປີ 2015; ເຊິ່ງງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ຖືກຈັດຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງ ​ວັນ​ທີ 28 ກຸມພາ 2015

EDL–Gen ຈັດພິທີ ສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດ ຂອງການອອກຮຸ້ນກູ້

EDL–Gen ຈັດພິທີ ສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດ ຂອງການອອກຮຸ້ນກູ້ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື EDL–Gen ໄດ້ຈັດພິທີ ສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດ ຂອງການອອກຮຸ້ນກູ້ ສະກຸນເງີນບາດ ໄທ