ຜ-ຟຟລ ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳຍຸກໃຫມ່”

ຜ-ຟຟລ ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳຍຸກໃຫມ່” ໃນວັນທີ 16.07.2015 ທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີການຈັດ ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳຍຸກໃຫມ່” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈໍານວນ 50 ກວ່າທ່ານ