ພິທີການເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າບີ

ພິທີການເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າບີ ໃນເວລາ 5 ໂມງແລງ ຂອງ ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2015; ໄດ້ມີພິທີການລົງນາມເຊັນສັນຍາ ກໍ່ສ້າງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າບີ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ນໍ້າບີ ພາວເວີ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ພາວເວີໄຊນາ ເສີນຕູ່ ເອັນຈິເນຍຣິງ ຄໍເປີເຣຊັນ ຈໍາກັດ.