ຜ-ຟຟລ ສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 5 ປີ  

ຜ-ຟຟລ ສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 5 ປີ   ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສະຫຼອງຄົບຮອບ 5 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2015 ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 3 ເມືອງ ທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ.