ຄະນະຜູ້ໂຊກດີ ຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ີມ -1 ແລະ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 3

ຄະນະຜູ້ໂຊກດີ ຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ີມ -1 ແລະ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 3 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳ ນຳພາຄະນະຜູ້ໂຊກດີ ຈຳນວນ 14 ທ່ານ ເພື່ອທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ທ່ຽວຊົມ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ີມ -1