ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-2 ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-2 ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຂື່ອນທີ່ຂຶ້ນກັບ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ ລະຫວ່າງ

ລະດັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ.

ລະດັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 ໄດ້ມີການອອກແຈ້ງການເຖີງບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງຊຽງເງິນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊາບທົ່ວເຖີງກັນວ່າ