ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນ ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ເມືອງວຽງໄຊ

ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນ ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ເມືອງວຽງໄຊ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ຜ-ຟຟລ ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຈາກ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ຮ່ວມກັນມອບເງີນ ຈຳນວນ 153 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2018 ທີ່ສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຄີ ເພື່ອສົມທົບທຶນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ເມືອງວຽງໄຊ-ຖານທີ່ໝັ້ນຂອງການປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50ປີ (30/11/1968-30/11/2018).

ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນ ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ເມືອງວຽງໄຊ

ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນ ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ເມືອງວຽງໄຊ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ຜ-ຟຟລ ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຈາກ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ຮ່ວມກັນມອບເງີນ ຈຳນວນ 153ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 16ພະຈິກ 2018ທີ່ສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຄີ ເພື່ອສົມທົບທຶນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ເມືອງວຽງໄຊ-ຖານທີ່ໝັ້ນຂອງການປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50ປີ (30/11/1988-30/11/2018).