ເຊັນສັນຍາ ສຳປະທານ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳພູນ ແລະ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳບີ 1,2 ແລະ 3

ເຊັນສັນຍາ ສຳປະທານ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳພູນ ແລະ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳບີ 1,2 ແລະ 3 ໃນວັນທີ 11 ທັນວາ 2018, ໄດ້ມີພິທີລົງນາມເຊັນສັນຍາ ສຳປະທານ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳພູນ ແລະ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳບີ 1,2 ແລະ 3 ລະຫ່ວາງ ບໍລິສັດ ນ້ຳພູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດ ນ້ຳບີ ພາວເວີ ຈຳກັດ ແລະ ບັນດາ ຄະນະການນຳຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ທີ່ ກະຊວງແຜນການ  ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ການລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ ມີບັນດາຕາໜ້າການນໍາຈາກກະຊວງ ແລະ ແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມດ້ວຍຄະນະສະພາບໍລິຫານຂອງທັງສອງບໍລິສັດ.