ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຮັບຕ້ອນແຂກສະຖາບັນວິທະຍາການຕະຫຼາດທຶນປະເທດໄທທີ່ມາທັດສະນະສຶກສາທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1

ຜ-ຟຟລໄດ້ຮັບຕ້ອນແຂກສະຖາບັນວິທະຍາການຕະຫຼາດທຶນປະເທດໄທທີ່ມາທັດສະນະສຶກສາທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2019, ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນຫຼືຜ-ຟຟລໄດ້ຮັບຕ້ອນແຂກທີ່ມາທັດສະນະສຶກສາທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ຈຳນວນ 61 ທ່ານທີ່ເປັນນັກສຳມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການອົບຮົບຂອງສະຖາບັນວິທະຍາການຕະຫຼາດທຶນປະເທດໄທ (Capital Market Academy).