ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 3

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 3 ໃນວັນທີ 27 ສິງຫາ ປີ 2019, ສະມາຊິກກຳມະບານໜ່ວຍ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 3 ເມືອງລອງແຈ້ງ, ແຂວງໄຊສົມບູນ. ນໍາພາໂດຍ  ທ່ານ ພອນທະວີ ພົມມາລາ,  ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ3 ພາວເວີ້ ຈໍາກັດ, ທ່ານ ນາງ ສຸກສັນ ພົງພິລາ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ, ຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານຮາກຖານ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ບັນດາຕົວແທນສະມາຊິກກຳມະບານຈາກ ຜ-ຟຟລ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ3 ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.