ຜ-ຟຟລ ແລະ VASE ຮ່ວມກັນ ເອົາເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ໄປຊ່ວຍເຫລືອ ຜຸ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ທາງພາກໃຕ້ ສປປ ລາວ

ຜ-ຟຟລ ແລະ VASE ຮ່ວມກັນ ເອົາເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ໄປຊ່ວຍເຫລືອ ຜຸ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ທາງພາກໃຕ້ ສປປ ລາວ ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ 6-7 ກັນຍາ 2019 ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ແລະ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ອໍໂຕເມຊັນ ແອນໂຊລູຊັນ ເອນຈີເນຍລິງ ຄັມພານີ ລີມິດເຕັດ (VASE) ຮ່ວມກັນ ເອົາເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ໄປຊ່ວຍເຫລືອ ຜຸ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ທາງພາກໃຕ້ ສປປ ລາວ,