ລາຄາຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ສະກຸນເງິນ ກີບ
ມື້ຜ່ານມາ 2,340 ປະລິມານ ຊື້-ຂາຍ (ຮຸ້ນ) 200
ປ່ຽນແປງ (-) ປ່ຽນແປງ (%) %
ຊ່ວງລາຄາໃນລະຫວ່າງວັນ 2,340 - 2,340 ລາຄາຮຸ້ນໃນ 52 ອາທິດ 4,400-5,700
ອັບ​ເດດ​ລ່າ​ສຸດ: 31/03/2023 12:00:00