ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ

ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● EGCO 12.50%
● CH.Karnchang 37.5%</b
● EDL-GEN 20%
● Natee Synergy 25%
● PT Construction and Irrigation 5%
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ​​ແມ່ຂອງ, ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2020
ຜູ້ຮັບເໝົາ Ch.Karnchang Company Ltd.
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1285 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 7370 GWh/year
ກັງຫັນ 7x175MW and 1x60MW (Kaplan)
ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete Barrage
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 272000 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ